တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၏ ပဲ (အခြောက်) ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဈေးကွက်လေ့လာခြင်း (၄.၁၂.၂၀၂၀) ရက်နေ့ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ၄.၁၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ Foxcom သည် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ ထိခိုက်မှုမှ အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန် Apple ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှုကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားမည် တရုတ်သမ္မတရှီမှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ပိုးလမ်းမ စီမံကိန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်သွားမည်