(၈.၁၀.၂၀၂၀) ရက်နေ့ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ၈.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့ ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ (၈.၁၀.၂၀၂၀) နေ့ မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ ဆီထွက်သီးနှံ ပေါက်ဈေးနှုန်းများ (၈.၁၀.၂၀၂၀) နေ့ မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ ပြောင်းဖူးစေ့ ပေါက်ဈေးနှုန်းများ (၈.၁၀.၂၀၂၀) နေ့ မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ ပဲမျိုးစုံ ပေါက်ဈေးနှုန်းများ