Local News

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ ပြည့်စုံပွဲရုံ ပဲမျိုးစုံပေါက်ဈေး (၁၄.၂.၂၀၂၀)

Last Updated:

မတ်ပဲ ..... အသစ် ..... ၃၂၆၀၀ ..... ၃၂၇၀၀

ပဲဒီစိမ်း ..... ဆီပြောင် ..... ကြီး ..... ၃၉၀၀၀

ပဲဒီစိမ်း .....  ဆီပြောင်အလတ် ..... ၃၈၀၀၀

ပဲဒီစိမ်း (အနောက်စ) ..... ၃၇၀၀၀

ပဲဒီစိမ်း ..... ဝါးခယ်မ ..... ၃၄၅၀၀

လွန်းဖြူ ..... ၂၈၂၀၀

လွန်းနီ ..... ၂၈၅၀၀

ဘိုကိတ် .....

ပဲယင်း ..... အနီ ..... ၅၇၈၀၀ ..... ၅၈၀၀၀

ဆီတိုး (ပဲငပိ) ..... ၂၁၅၀၀

ပြောင်းဆန် ..... ၈၇၀၀ ..... ၈၈၀၀

Category: Local News